جستجو

 
 
پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آبخیزداری در گلستان
 
 
 

حسن شادمهری رییس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری ضمن تاکید به اتمام اکثر پروژه‌ها، طی گزارشی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌های آبخیزداری از محل صندوق توسعه ملی خبر داد.
بر اساس این گزارش، پروژه‌های آبخیزداری اجرا شده در شهرستان بندرگز شامل دو پروژه سازه سنگی ملاتی جهت کنترل سیلاب و سه مورد کف‌بند بوده که تمامی پروژه‌ها تکمیل و به مرحله اجرا رسیده است. پروژه سازه سنگی ملاتی شهرستان گرگان 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در حال تکمیل شدن است و پروژه احداث سازه سنگ ملاتی در شهرستان علی آباد نیز به
 اتمام رسیده است.
شهرستان رامیان حاوی سه پروژه سازه سنگ و ملات بوده که همگی آن به اتمام رسیده و حدود 1200 متر مکعب سازه گابیونی نیز در این شهرستان به مرحله تکمیل در آمده است.
در شهرستان آزادشهر نیز یک سازه سنگ و ملات احداث شده که با 80 درصد پیشرفت فیزیکی روبه‌رو است.
در ادامه این گزارش نیز آمده است: شهرستان مینودشت، شامل چهار سازه سنگی ملات بوده که به اتمام رسیده است و حدود هزار متر مکعب عملیات گابیونی نیز در حوزه چهل‌چای مینودشت تکمیل شد.
در حال حاضر نیز دو مورد سازه سنگ و ملاتی در روستای اوغان شهرستان گالیکش با پیشرفت فیزیکی 55 درصد مواجه است.
شهرستان کلاله نیز شامل یک مورد سازه سنگ و ملاتی و دو مورد عملیات خاکی بوده که با 90 درصد پیشرفت فیزیکی روبروست.
در حوزه یانبلاغ شهرستان مراوه تپه، یک مورد سازه سنگ و ملات به اتمام رسیده و یک مورد سازه سنگ و ملاتی و یک مورد بندخاکی با پیشرفت 50 درصد مواجه است. در حوزه چنارلی شهرستان مذکور نیز دو مورد بندخاکی با پیشرفت فیزیکی 45 و 90 درصد در حال انجام و در منطقه قازانقایه یک مورد سازه soilcement به انجام رسیده است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی