جستجو

خونه به خونه باز هم نبرد
 
گل هــای
پژمرده شده!
 
 
 

سید رسول حسینی که هر بار در فصل پیش برای خونه به خونه بازی کرد بد و نامطمئن بود. با پیراهن تیم شهرداری ماهشهر عامل اصلی امتیاز گرفتن تیمش از بابلی ها شد!

حملات خونه به خونه در مسابقه ای که به ظاهر برایش فقط با پیروزی خاتمه می یافت به سد رسول حسینی می خورد و وقتی بازمی گشت باز هم گلر تیم‌ ماهشهری بدون مشکل ضربات را مهار می کرد!
گل های خونه به خونه در مقابل شهرداری ماهشهر پر پر شد و پژمرده. یورش هایی که باید به گل بدل می شد از دست رفت و بابلی ها هر چه زودتر به تور دروازه نرسید و به راحتی بازی به سود رقیب گذشت.
تساوی صفر به صفر در ورزشگاه شهدای سیمرغ یک نتیجه ناگوار دیگر برای خونه به خونه بود که همه چیز برای بردن دارد اما انگار نه اقبال با این تیم است و نه ایمان دارد به اینکه می تواند پیروز باشد.
تمام نیمه دوم از آن خونه به خونه بود و فرصت های متوالی از کف داد تا مثل تیم میهمان امتیاز بگیرد و دوباره فرصت سوزی کند.  حالا خونه به خونه در ۱۰ بازی خود فقط یک پیروزی و دارد و سه تساوی و ۶ امتیاز. تنها تیمی که در جدول ۱۶ تیمی از خونه به خونه پایین تر است ملوان بندر انزلی است که پنج امتیازی است با احتساب ۵ امتیازی که از این تیم کسر شده، در واقع آخرین تیم جدول بابلی ها هستند!

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی