جستجو

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران: 
 
تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممکن نیست
 
 
 


رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را غیرممکن دانست.
دلاورحیدرپور، در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه مازندران، با بیان اینکه تغییر کاربری زمین کشاورزی ممکن نیست، گفت: از این رو، در این موارد، کمیسیون زیربنایی ضرورتی برای طی مراحل شورای برنامه‌ریزی نداشته و این امر، همه‌ی کار را حذف می‌کند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اینکه تصویب در کمیسیون زیربنایی حقی را برای متقاضی ایجاد می‌کند، افزود: متقاضی بر این عقیده است که چون موافقت کمسیون زیربنایی را دارد، ما هم باید موافقت کنیم و این امر موجب ایجاد یک تعارض خواهد شد که باید مورد توجه قرار گرفت.
حیدپور با پیشنهاد بر اخذ وجوه بعد از استعلام از امور زیربنایی و پیگیری وجوه پس از موافقت آن، خاطرنشان کرد: تصویب مشروط خلاف قانون است؛ به این معنا که موافقت کمیسیون زیربنایی مشروط به موافقت تبصره چهار یا یک باشد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی